DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018

DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018 privind încetarea aplicabilităţii unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Având în vedere faptul că din data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), luând în considerare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se prevede abrogarea expresă a Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, de la data de 25 mai 2018, emis în aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor, având în vedere existenţa deciziilor cu caracter normativ emise de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în aplicarea Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a ordinelor emise de Avocatul Poporului, în calitate de autoritate de supraveghere în domeniul protecţiei datelor, în perioada 2002-2005, în aplicarea Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
raportat la necesitatea existenţei unui cadru juridic predictibil şi clar, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului general privind protecţia datelor, luând în considerare Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu din 24 ianuarie 2018, intitulată “Protecţie sporită, noi oportunităţi – Orientările Comisiei privind aplicarea directă a Regulamentului general privind protecţia datelor de la 25 mai 2018”, în care se precizează că “În momentul adaptării legislaţiei lor naţionale, statele membre trebuie să ia în considerare faptul că orice măsuri naţionale care ar avea ca rezultat crearea unui obstacol în calea aplicării directe a regulamentului şi punerea în pericol a aplicării simultane şi uniforme a acestuia în întreaga UE sunt contrare tratatelor.”, văzând Nota nr. 61 din 9 martie 2018 referitoare la unele măsuri interne la nivelul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în anul 2018, în vederea aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, întocmită de Biroul juridic şi comunicare, având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) şi art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Senatului României nr. 48/2013 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite următoarea decizie:
Art. 1
La data intrării în vigoare a prezentei decizii îşi încetează aplicabilitatea:
a) Decizia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 167/2006 privind aprobarea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2007;
b) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 172/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;
c) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 173/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protecţia informaţiilor personale şi documentele electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;
d) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 174/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Elveţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;
e) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 175/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;
f) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 176/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007;
g) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 27 decembrie 2007;
h) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 90/2008 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 8 decembrie 2008;
i) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 24 decembrie 2008, cu modificările ulterioare;
j) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 101/2008 privind procedura emiterii autorizaţiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în condiţiile art. 9 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2009;
k) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 10/2009 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza art. 29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 10 martie 2009;
l) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 132/2011 privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 28 decembrie 2011;
m) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2012;
n) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 41/2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules – BCR), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 27 martie 2014;
o) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesară notificarea, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor decizii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015;
p) Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002;
q) Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 26 iunie 2002.
Art. 2
Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 25 mai 2018.
-****-
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Ancuţa Gianina Opre

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 432 din data de 22 mai 2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *