Analiza de Risc cu privire la securitatea fizică, efectuată corect:Analiza riscului

  • Protejează organizația și evidențiază nivelul de securitate existent în organizație.
  • Va puncta toate zonele cu risc ridicat de apariție și producere a unor evenimente nedorite.
  • Va argumenta crearea, dezvoltarea și implementarea măsurilor de securitate.

Evaluarea riscurilor reprezintă o soluție în identificarea problemelor de securitate prin determinarea probabilitații de producere a riscurilor.
Este o metodă de estimare a pierderilor rezultate în cazul aparitiei unor evenimente nedorite.