Etapele analizei de risc cu privire la securitatea fizică sunt după cum urmează:etape

  • Identificarea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a   organizației.
  • Stabilirea metodei și a instrumentelor de lucru.
  • Identificarea tuturor riscurilor, a zonelor de impact, a evenimentelor și cauzelor riscului și a potențialelor    consecințe.
  • Analizarea riscurilor la securitatea fizică.
  • Estimarea riscurilor beneficiarului.
  • Întocmirea Raportului de Evaluare și Tratare a Riscurilor cu privire la Securitatea Fizică.

Amenințările la adresa securității fizice a unitaților care pun în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanelor sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanța bunurilor sau valorilor ce pot fi afectate la   producerea unui incident de securitate.