Activitatea de comunicare si consultare dintre toate persoanele implicate,  evaluatorul de specialitate pe de-o parte și pe de altă parte reprezentanții organizației ce este evaluată, face posibila:

  • dezvoltarea unui plan de comunicare.
  • definirea aproximativă a contextului (asigurarea ca au fost înțelese și luate în considerare interesele tuturor  persoanelor implicate)
  • utilizarea de nivele de experiență diferite în analizarea și identificarea riscului.
  • certitudinea că riscul a fost identificat în mod adecvat.
  • obținerea tuturor aprobărilor și organizarea în scopul îndeplinirii planului de tratare a riscului.