Excepții de la efectuarea Analizei de Risc reglementată prin Instrucțiunea M.A.I. Nr. 9 din 1 martie 2013 a   Ministerului Administrației  și Internelor:exceptii

Nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță natională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

Nu se aplică infrastructurilor critice.

Nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri și/sau   persoane.

Analiza de Risc pentru obiectivele a căror pază și protecție se asigură cu efective de jandarmi, inclusiv cea necesara configurării sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției, se întocmește potrivit reglementărilor specifice acestei forme de pază.