Stabilirea contextului extern

Presupune familiarizarea cu mediul în care operează organizația și sistemul:

 • cultural, politic, financiar, economic (intern, internațional, local, regional, după caz)
 • elemente directoare și tendințe care influențează obiectivele organizației.
 • percepțiile și valorile parților implicate din exteriorul organizației.

Stabilirea contextului intern

Ințelegerea de către evaluator a:

 • posibilităților organizației în termeni de resurse și cunoștințe.
 • fluidității informației și procesele decizionale.
 • părților interesate din interiorul organizației.
 • obiectivelor și strategiilor stabilite.
 • percepției valorilor și diferențelor culturale.
 • politicilor, procedurilor și proceselor.
 • standardelor și modelelor de referință adoptate de organizație.
 • structurii organizației (conducere, funcții și responsabilități)