În conformitate cu prevederile Legii Nr. 333 din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și  protecția persoanelor Art. 2, alineatul 1:

Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale,  indiferent   de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unitați, sunt obligate să asigure paza acestora.

Formular pentru cerere de ofertă orientativă de preț


EXPERT EVALUATOR  DE RISC  –  SECURITATE  FIZICA
RNERSF poziția nr. 603

Jurist TĂTUC  GHEORGHE