HG nr. 877/15.10.2014

Nota de Fundamentare

Descarcă

Guvernul României privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Monitorul Oficial al României nr 760 din 2014-10-20

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la Hotărârea Guvernului nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Secţiunea 1 – Titlul prezentului act normativ

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Secţiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ

  1. Descrierea situaţiei actuale. Potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2015, modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, a societăţilor specializate de pază şi protecţie şi a celor care desfăşoară activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, precum şi a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, trebuie să se alinieze noilor cerinţe stabilite de actul normativ.

În principal, unităţile funcţionale la data intrării în vigoare a actului normativ au ca noi obligaţii, pe de o parte, realizarea unor măsuri, respectiv, îmbunătăţirea performanţelor camerelor video din zona de acces şi tranzacţionare, supravegherea exterioară, instalarea butoanelor de jaf şi introducerea unor deschideri temporizate la seifurile de depozitare sau amenajarea unor ghişee speciale etc., iar pe de altă parte, efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică care să fundamenteze măsurile de securitate necesare în unităţile funcţionale şi implementarea acestora.

Pentru efectuarea analizelor de risc este necesar ca personalul abilitat să realizeze şi să întocmească documentele specifice să fie suficient, astfel încât să se asigure un echilibru între cerere şi ofertă.

Standardul ocupaţional pentru evaluatorul de risc a fost, în forma sa finală, aprobat de Autoritatea Naţională pentru Calificări în cursul lunii iulie 2014. În acest context, furnizorii de formare profesională au demarat după această dată procedurile de autorizare. Începând cu luna august s-au organizat cursuri de specializare pentru ocupația de evaluator de risc la securitate fizică, numărul absolvenților acestor cursuri fiind insuficient.

Potrivit evidenţelor poliţiei, la nivel naţional, există peste 50.000 de entităţi cu obligaţii privind efectuarea analizelor de risc, unele având reţea teritorială; cele mai dezvoltate sunt în număr de circa 900 agenţii sau locaţii, în aceste cazuri volumul de activităţi şi timpul alocat fiind considerabil.

Din datele furnizate de specialiştii în evaluare, a rezultat faptul că, până la sfârşitul trimestrului I 2014, erau contractate 9.046 analize, fiind efectuate şi predate beneficiarilor circa 5.636 analize de risc, din care: 1.039 unități bancare, 337 case de schimb valutar, 419 case de amanet și magazine de bijuterii, 716 pentru Mall-uri şi centre comerciale, 765 agenții loto și pariuri sportive.

Din corespondenţa primită de la mai multe entităţi reprezentative în mediul de afaceri, care includ reţele mari de unităţi la nivel naţional, a rezultat faptul că nu s-a reuşit în totalitate alinierea la noile cerințe, motivându-se indisponibilitatea specialiştilor abilitaţi.

Cu toate că anterior, termenul a mai fost prorogat, lipsa evaluatorilor continuă să persiste, ceea ce induce necesitatea de a realiza analizele de risc într-un termen scurt. Această situaţie generează o parcurgere cu rapiditate şi superficialitate a etapelor de realizare şi implicit cu consecinţe în planul măsurilor de securitate din obiective.

Având în vedere aceste aspecte pentru a nu determina formalizarea fără consistenţa necesară a procesului de efectuare a analizelor de risc sau afectarea funcţionării unor operatori economici, cu consecinţe negative în plan socio-economic, se impune prorogarea termenului de aplicare a obligației de elaborare a analizei de risc la securitate fizică de la data de 1 ianuarie 2015 până la data de 1 ianuarie 2016.

1.1.Acte comunitare în cauză. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

2.Schimbări preconizate. Prin prezentul act normativ se propune ca obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică pentru unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată, să fie aplicabilă începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Unitățile, subunitățile, punctele de lucru sau obiectivele înființate după această dată, întrucât nu beneficiază de măsuri de securitate adoptate potrivit vechii legislații[1], trebuie să se supună prevederilor noilor cerințe în materie, sens în care adoptarea măsurilor de securitate se va realiza în conformitate cu analiza de risc la securitate fizică.

Unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, republicată și care funcționau la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 vor avea însă obligația izvorâtă din Legea nr. 333/2003 de a se conforma cerințelor minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi, chiar și în lipsa unei analize de risc.

Secţiunea a 3-a – Impactul socio-economic al prezentului act normativ

  1. Impactul macroeconomic. Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.

1.1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

  1. Impactul asupra mediului de afaceri. Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
  2. Impactul social. Măsurile stabilite prin prezentul act normativ vin în sprijinul populaţiei afectate.
  3. Impactul asupra mediului. Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului.

[1] Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice şi a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificările ulterioare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *