Despre analiza de risc la securitatea fizică

Evaluarea riscului la securitatea fizică este obligatorie conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și poate fi efectuata numai de către persoanele care au urmat Cursul de Evaluator de Risc la Securitatea Fizică și sunt înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.Conducătorii unităților deținătoare de bunuri și valori au obligația de a identifica și a stabili zonele funcționale, corespunzător activității desfășurate și de a adopta măsuri necesare asigurării protecției vieții, integrității persoanelor și siguranței valorilor.

Analiza de Risc la Securitatea Fizica este un tip de audit, definit in H.G. nr. 301/2012 cu statut obligatoriu pentru toate tipurile de obiective și spații în care iși desfășoară activitatea agenți economici sau instituții publice, cu excepția instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Analiza riscurilor constă în stabilirea consecințelor și probabilităților pentru evenimentele identificate de risc luând în considerare prezența / absența și eficacitatea oricăror mijloace de control. Consecințele și probabilitățile lor sunt ulterior combinate pentru a determina un nivel de risc.

Analiza se concretizează prin elaborarea Raportului de Evaluare și Tratare a Riscurilor și completarea Grilei de Evaluare, lucrarea efectuându-se conform metodologiei stabilite prin Instrucțiunile M.A.I. nr. 9 din 1 martie 2013. Scopul final este de a găsi un echilibru economic intre impactul riscului asupra organizației și costurile realizării mediului de securitate.
Analiza de Risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuiește în una dintre următoarele situații (Instrucțiunea M.A.I. nr. 9/2013 art 4 alin.4):

  • cel puțin o dată la 3 ani pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și / sau modifică riscurile la securitatea fizica a unității.
  • în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă.
  • în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate al unității.

În conformitate cu prevederile H.G. nr.301/2013 art.2 alin. 3, lipsa Analizei de Risc atrage sancțiunea amenzii contravenționale de la 5000-10000 lei/RON.

Extras din cadrul legislativ care reglementează evaluarea de risc la securitate fizică.

Leave a Reply

Your email address will not be published.